Поезија

Тивкиот саат

Добро е да бидеш жив И тогаш Кога тоа отприлика значи: Да дишеш само Полека, Да имаш очи, Да  слушнеш глас. Добро е да бидеш жив Па дури и така: Се е тишина, Срцето ќути. [… продолжи …]