Природата и уметноста заедно

Кога ќе се спојат природата и уметноста  тогаш настануваат  вистински  ремек дела.