До земја те сакам

Човек е како капка.
Од небото паѓа
залетано и брзо.
И животот е таков
невидлив и брз.
Како капка живееш
и најчесто паѓаш.
Кога во нешто ќе удриш
ќе се одбиеш и ќе се кренеш,
за миг ќе се освестиш,
и пак паѓаш.
На некој лист од најубав цвет
ти ќе подзастанеш,
и полека се лизгаш.
На цветот му се радуваш,
го гушкаш и го милуваш,
и во него се заљубуваш.
Но живот е тоа,
на тоа забораваш
се лизгаш и паѓаш.
И во еден миг
на земјата си паднал,
а таа жедна и алчно те пие.
Во себе те зема,
те покрива сиот.
А ти капка испиена,
те снемува, испаруваш
и кон небото се креваш,
таму од каде што падна.
Затоа,
не те сакам до небо,
до земја те сакам!

 Објавено од Мирјана Наумовска на Фејсбук