Цицерон: Непријател, предавник

Цицерон: Непријател, предавник

‘Една нација може да ги преживее своите будали па дури и оние премногу амбициозните, но не може да преживее предавство одвнатре. Непријател пред портите е помал предизвик,затоа што настапува отворено и го носи своето знаме пред себе. Но предавникот се движи помеѓу своите сограѓани, неговите лигави шепотења ѕвечкаат низ улиците и сокаците слушајќи се и во салите на самата власт. Предавникот не се претставува како предавник, тој зборува на јазик познат на неговите жртви, го носи нивниот лик и аргументи, тој се обраќа на основата која лежи во срцето на секој човек.

Тој ја гние душата на Нацијата додека работи скришно и тајно под превезот на ноќта поткопувајќи ги темелите на градот, го инфицира политичкото тело за истото да не може да постои.”

Марко Тулиј Цицерон, римски оратор, државник и филозоф.

Објавено на Фејсбук орофилот на новинарот Љупчо Златев

18.02. 2018 година