Душа

Ќе ти рече некој
душата да си ја отвориш,
се да си кажеш па ќе ти олеснело.
Душа не се отвара секому и секаде,
оти тоа е како шише затворено
потонато длабоко во морето.
Внатре чисто се прозира,
внатре да погледнеш,
чиниш празно е, нема ништо,
ама се око не може да види
само срцето може да осети.
И душата е иста како шише,
ќе влезат и штеточинки,
кал и ѓубришта разни,
и шишето ќе го загнасат,
ќе го наполнат и ќе му натежнат,
а тоа уште подлабоко ќе потоне
и во тињата за навек ќе исчезне.

избрани зборови од песната Душа

#зборовиМаркоВиденовиќ

објавена од Мирјана Наумовска на фејсбук

16.03. 2018 година

Comments & Your reaction to the content

Come and join to kolevi.mk!!!

Comments

No comments yet