Чија е тангата

Влага дома синот и гледа таткото со модро око.

Шо ти е?

Море ќе ти дадам ја тебе шо ми е. Само уште еднаш женска ти во кола да заборави танга.

Ај сега иди и објасни и на мајка ти чија е тангата од кола.