Грев

– Оче, пред свадбата со жена ми имавме секс по 15 пати дневно, тоа дали е грев?

– Да синко, лагата е голем грев!