Подготвени институции

Здравството и институциите се подготвени!

*Се додека не дојдоа пациентите.