Да го исполниме животот со приказните…

Доколку не сакаме животот да го исполниме само со редици од три точки кои симболизираат чекање, ќе мора да се потрудиме да го исполниме со приказните кои ќе не одведат до нашата смисла за вистинскиот и убав живот, онаков за кој отсекогаш сме мечтаеле.