Гледање на кафе

Ми носи мајка ми кафе и вика:
-Имаш пат, ќе идеш некаде.
-Кај ќе идам?
-У продавница треба леб да купиш.