Новата комшика

– Добро урто јас сум новата комшивка!

-Одозгора или Одоздола?

-Полека комши, прво кафе!