Не се бришат спомени лесно

Не се бришат спомени лесно од некој кој ти оставил премногу свое во срцето.