Кец по математика

– Те тепаа за кецот по математика?

– Не. Се снајдов.

– Е како?

– Му ставив кондом на татко ми во џеб и цел ден мајка ми него му се дереше!