Тестирање на корона вирус

Со масовно тестирање  на корона вирус ќе се  почне  најверојатно после исплатата на платите за роднините во СЈО 🤔