Што повторуваш од минатото

Ако не ти чини сегашноста, запрашај се што повторуваш од минатото.