Едноставен со својата несовршеност

Не треба да ми ветуваш бајки, доволно е да бидеш едноставен во својата несовршеност за да бидеш дел од мојот свет.