Луѓето што те прават среќен

Во животот не се важни луѓето што ти посакуваат среќа,

туку тие што те прават среќен.