Празнината помеѓу прстите на раката

Знаете ли зошто Господ го создал растојанието помеѓу прстите на раката?
За еден ден кога некој ќе дојде, создаден баш за вас, да ја пополни празнината држејќи ве за рака засекогаш..