Не донесувај заклучоци според корицата

„Не донесувај заклучоци според корицата на книгата или неколку прочитани наслови, туку кажи го своето мислење од кога ќе ја дознаеш целата приказна“.