На струмички

Едносмерна на струмички!?

-САМО НА ТАМ!

Двосмерна!?

-И НА ТАМ И НА ВАМ!