Тоа летна

– Добар ден, имате тоалетна?

– Извинете, тоа летна.