Сом

Кога машко ќе фати сом – риболов.

Кога женско ќе фати сом – брак.