Face recognise

Пред Короната го наместила телефонот да и се отклучува со face recognise нашминкана .

Ене ја во изолација 2 недели , нема дома шминки ,уште не може да го отклучи телефонот.