Размена на мислење

-Што е размена на мислење??

-Одиш кај жена ти со свое мислење , а се враќаш со нејзино мислење…