За веганските работи

Дали на веганите им потекуваат лиги, кога гледаат козите како пасат трева!?