Непрошетан компјутер

– Ало, не ми работи компјутерот!

– Госпоѓо, случајно да не закачил некој вирус?

– Нема шанси, не сум го изнела надвор!