Разговараат Адам и Создавателот

-Зошто ја создаде жената да биде толку убава

-За да ја сакаш.

-Зошто ја создаде жената толку нежна?

-За да ја сакаш?

– А зошто ја создаде жената толку глупа?

-Па нели и тебе треба некој да те сака!?