Од жените или од виното

Двајца пријатели разговараат и едниот му вели на другиот:

-Од што полесно би се одрекол, од жените или од виното?

-Па зависи од годината на производството.