Кога за фудбал не се разговара

Италијанец влегува во паб во Лондон во понеделник, шанкерот му вика:

-Во понеделник тука за фудбал не се разговара!!!

-А може ли за секс?

-Може!

-Ама ви го начукавме вчера…