Топол дом

Оние што немаат клими најдобро го знаат значењето на тоа како е да имаш “топол дом”.