Некогаш и денес

Некогаш бевме земја на работници, селани и “поштена интелигенција”.

Денес работниците ни се отидени во Германија, место селани имаме сељаци, а “интелигенцијата” ниту ни е поштена, ниту е интелигенција…