Новата реалност

Како зетот?
-Фино дете е, од вакцинирана фамилија 🤣🤣🤣