Само тој знае

Само човек кој заспива со солзи во очите знае

колку е тешко да се разбуди со насмевка.