Правило за читање

Слоганот ”Државата пред се” во Македонија правилно се чита од десно на лево, се пред државата.

Comments & Your reaction to the content

Come and join to kolevi.mk!!!

Comments

No comments yet