Историјата на Нашата Земја

Борис Трајковски бил спортска сала.
Киро Глигоров бил основно училиште.
Јане Сандански бил спортска сала.
Ченто бил приградска населба.
Свети Климент бил булевар.
Ѓорче Петров бил општина.
Кирил и Методиј Универзитет!

…Tweet…