Дукати су проклети

Синот на Лепа Брена: Мамо смеам да си купам мотор?

Лепа Брена: Каков?

Синот: Дукати.

Лепа Брена: Не може.

Синот: Зошто?

Лепа Брена: Дукати су проклети.