Наравоучение

Пред секс, си помагаат еден со друг да се соблечат.

После секс, секој сам се облекува.

ЗАКЛУЧОК: Во животот никој не ти помага откако ќе наебеш!