Закана

Јеховините сведоци се заканиле до Влада ако не добијат пари ќе прекинат да сведочат.