Зошто петелот пее толку рано?

Зошто петелот пее толку рано?

– Зашто кога ќе се разбудат кокошките не смее ни да писне!