Вистинскиот пријател

Вистинскиот пријател ја гледа првата солза,

втората ја брише и третата ја запира.