Раскинување

И зошто раскинавте?
– Кога ќе го викнев да гледаме филм секогаш го гледаше.