Абе петелот

Мамо!!! Петелот од сабајле се сексаше 10 пати!

– Добро сине оди кажи му на татко ти. 

Тато!!! Мама ми рече да ти кажам дека петелот од сабајле се сексаше 10 пати !!!

– Аха , добро сине, а со една кокошка ?

Не Тато со 10 кокошки!!

– Добро сине , оди кажи и на мајка ти !