Интервју за секретарка

Знаете англиски ?

– Се разбира!

Кажете на англиски: 666-3629!

– Секс секс секс, фри секс ту најт!

Одлично примени сте на работа!