Кога си сељанка

Не си сељанка ако пиеш вода од чешма,

сељанка си ако глумиш дека пиеш само флаширана.