Ако некој сака

Прашеле некој мудрец: – Ако човек сака, се враќа ли?
Тој одговорил: – Ако човек сака, не заминува.