Среќата и несреќата…

Среќата и несреќата ги разбираме откако ќе нема со кого да ги делиме.