Вино&ракија

Виното е за оние кои живеат, ракијата е за оние чија приказна е недовршена …🤔