Грутка во моите гради

Одамна
чекањето стана време
го носам со себе
видливо само во моите очи
грутка во моите гради…