Зошто шефовите и менаџерите не сакаат да работат од дома?

Во некои клучни аспекти, работењето од дома кое го наметна ковид пандемијата,  сакале или не, таа епизода која уште не е завршена ќе изврши дефинитивни промени во работниот пејсаж. И... Read more

Авганистанската “Герника”: (Не)научена лекција?

Авганистанската “Герника”: (Не)научена лекција? Авганистанската трагедија (една од низата), по кој знае кој пат, (до/по)кажа дека: „од надвор може да поттикнете војна, ама не можете да донесете одржлив мир и... Read more