Душопловец

Морепловец да сум
и да запловам,
ама не по море,
а и душава брод да ми биде,
а јас нејзин морнар смел.
Низ неа да пловам,
а таа мирна и чиста
како детски сон,
како мирно море,
како ведро небо,
како летна ноќ.
А јас среќен морнар
кој плови в’мирна шир
со брод лесен како пердув
спокоен и чист.
Не морепловец,
душопловец би се викал,
сам со себе би се борел
и за мирна совест
на Бога би се молел
пред да запловам во непознато,
како морепловец мирно море
што од Бога посакува,
кога од копно се одделува.

Be the first to comment

Leave a Reply

Read more:
Ти не го стори тоа…

Close